שאלון OCI-R

האמירות הבאות מתייחסות לחוויות שיש לאנשים רבים בחייהם היומיומיים. 

לגבי כל אחת מהאמירות הבאות, ציין עד כמה כל אחת מהחוויות הללו גרמה לך סבל או הטרידה אותך במשך החודש האחרון.

לשם כך השתמש בסולם הבא:

0 ————————- 1 ————————- 2 ————————- 3 ————————- 4

       בכלל לא                 במידה מועטה                   במידת מה                    במידה רבה               באופן קיצוני

Loading...
גלילה לראש העמוד
Call Now Button