שאלון CES-D

קרא בבקשה את המשפטים הבאים וסמן בסולם 0-3, בדרך הטובה ביותר עד כמה הרגשת או התנהגת כפי שמתואר להלן בכל משפט במשך השבוע האחרון:

0 = לעיתים רחוקות או אף לא בשום זמן (פחות מיום אחד)

1 = בחלק או בחלק קטן של הזמן (1-2 ימים)

2 = לעיתים או לעיתים די קרובות של הזמן (3-4 ימים)

3 = רוב או כל הזמן (5-7 ימים)

Loading...
גלילה לראש העמוד
Call Now Button